در آیین گرامیداشت روز صنعت و معدن که در روز پنجشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۰ در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرمانشاه برگزار شد ، از ۳۴ واحد نمونه صنعتی ، پیشکسوت نمونه ، کارآفرین نمونه ، طرح نمونه و معدن نمونه معرفی و با اهدا لوح و تندیس ، تقدیر به عمل آمد. در این مراسم در بخش طرح نمونه روز صنعت و معدن از شرکت پاکت سازی سیمان سامان غرب بوسیله اهدا لوح و تندیس قدر دانی شد.