شرکت سیمان مدلل به مناسبت بزرگداشت مقام و منزلت کارگران به عنوان سرمایه های اجتماعی شرکت و تقدیر از زحمات خالصانه آنان ، طی ضیافت شام با حضور سهامداران ، مدیرعامل ، مدیران و خانواده های کارگران برتر و نمونه برگزار نموده و در پایان از تعداد ۷۹ کارگر برتر با اهدا لوح و پاداش نقدی قدردانی گردید.

default

default