لیست مدیران مجموعه سیمان مدلل

علی زاهدی

علی زاهدی

مدیرعامل
محمد حاجیلویی

محمد حاجیلویی

مدیر کارخانه
علی اکبر معبدی

علی اکبر معبدی

سرپرست مدیر کارخانه
علی امانی

علی امانی

مدیر تولید و نگهداری خط ۱ و ۲
شهاب کریمی

شهاب کریمی

مدیر دفتر فنی
جلال حیدری

جلال حیدری

مدیر بهینه سازی تولید
حمیدرضا پاکدامن

حمیدرضا پاکدامن

مدیر منابع انسانی
وحید حیرانی

وحید حیرانی

مدیر برق
حسام الدین محمدی

حسام الدین محمدی

مدیر مالی
فرامرز بهرامی

فرامرز بهرامی

مدیر فروش
معین کزازی

معین کزازی

مدیر بازرگانی
سعید روشن پور

سعید روشن پور

مدیر سیستم و بهره وری
سعید گراوندی

سعید گراوندی

مدیر پلیمر بافت
علی رضایی

علی رضایی

مدیر انبار
پوریا شباهنگ

پوریا شباهنگ

مدیر انرژی
مهدی خسروی

مهدی خسروی

مدیر داخلی سایت
علی اشرف کرمی

علی اشرف کرمی

مدیر امور حقوقی

حمیدرضا کرمی

حمیدرضا کرمی

مدیر کنترل کیفیت
عبدالرضا حبیبی

عبدالرضا حبیبی

مدیر کارگاه ساخت
آرزو اسگرو

آرزو اسگرو

مدیر تحقیق و توسعه
فرشید برنجی

فرشید برنجی

مدیر تاسیسات