لیست مدیران مجموعه سیمان مدلل

علی اکبر معبدی

علی اکبر معبدی

مدیر عامل
محمد حاجیلویی

محمد حاجیلویی

مدیر کارخانه
علی امانی

علی امانی

مدیر تولید و نگهداری خط ۱ و ۲
شهاب کریمی

شهاب کریمی

مدیر دفتر فنی
جلال حیدری

جلال حیدری

مدیر بهینه سازی تولید
وحید حیرانی

وحید حیرانی

مدیر برق
حسام الدین محمدی

حسام الدین محمدی

مدیر مالی
فرامرز بهرامی

فرامرز بهرامی

مدیر فروش
سعید روشن پور

سعید روشن پور

مدیر سیستم و بهره وری
فرشید برنجی

فرشید برنجی

مدیر تاسیسات
علی رضایی

علی رضایی

مدیر انبار
پوریا شباهنگ

پوریا شباهنگ

مدیر انرژی
مهدی خسروی

مهدی خسروی

مدیر داخلی سایت
علی اشرف کرمی

علی اشرف کرمی

مدیر امور حقوقی
حمیدرضا کرمی

حمیدرضا کرمی

مدیر کنترل کیفیت
عبدالرضا حبیبی

عبدالرضا حبیبی

مدیر کارگاه ساخت
ساسان قربانی

ساسان قربانی

مدیر معدن