شرکت سیمان مدلل مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ در هتل باباطاهر همدان سمینار یک روزه آموزشی با موضوع بتن ریزی در هوای سرد را توسط آقای مهندس علی رضا رحمتی عضو کمیسیون تدوین استاندارد ملی ۶۰۴۴ , عضو پایه ۱ سازمان نظام مهندسی , مدرس دانشگاه شهید بهشتی تهران و همچنین عضو تایید کننده آئین نامه بتن ایران ( آبا ) به منظور افزایش دانش و آگاهی مشتریان خود برگزار کرد . همچنین در پایان سمینار با پذیرایی و اهدا جوایز از مشتریان حاضر در سمینار تقدیم و تشکر گردید